Die minne es al

 

Een programma met bloemlezing uit de Brieven, de visioenen, en de Strofische Gedichten of Liederen van Hadewijch, de grote Brabantse mystica uit de eerste helft van de 13de eeuw.

Zij was de eerste in onze Nederlandse literatuur die proza schreef.
Zij was de eerste die de hoofse minnelyriek van haar tijd vertaalde in minnemystiek.
Een "heilich glorieus wijf", zo typeerde haar een generatie later een vertrouweling van Ruusbroec.

Verteerd door haar nooit te stillen geestelijke en zinnelijke "begherte" naar het genietend één zijn met God, schrijft zij een taal waarin het lichaam spreekt. Een vrouwentaal. In de Nederlandse literatuur is er zelden zo'n prachtige taal geschreven.

Tine Ruysschaert verstaat de kunst Hadewijch's Middelnederlandse teksten gemakkelijk te doen verstaan en ze vooral te leren smaken.
Ze wordt begeleid door een vocaal trio.

 

De Pers:

* Weekend Knack

"Die minne es al" brieven, liederen en visioenen van de mystica Hadewijch. Ik weet wel dat Hadewijch haar passionele poëzie aan goddelijke verten opdroeg, maar door de eigentijdse vertaling en de heel bijzondere zegging van Tine Ruysschaert lijkt het alsof ik rechtstreeks door een geliefde word aangesproken."

* R.d.B., Periodiek

"Die minne es al"; ontroerende teksten door de warme stem van Tine Ruysschaert.

* E.S., Paradox

Tine Ruysschaert en Hadewijch, in het Nederlands en het middelnederlands. Een ervaring apart!


Naar het programma overzicht

Naar de speellijst